с. Кагарлик. Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів


запам'ятати

 

Матеріально-технічне забезпечення

 Відомості про приміщення та матеріальну базу

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (м2)

01

1966

Каналізація

33

1

    з них здано в оренду (м2)

02

64

Кількість філій опорних закладів, які мають

 

 

Крім того, площа орендованих приміщень м2)

 

 

 

03

 

каналізацію

34

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат

 

 

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

17

Кількість філій опорних закладів, які мають

 

 

Їх площа (м2)

05

813

їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

 

Кількість навчальних кабінетів, од.

 

 

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.  

37

65

    Математики

06

 

    у тому числі у філіях опорних закладів

38

 

    Фізики

07

1

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

 

       у них обладнано робочих місць

08

 

    у тому числі у філіях опорних закладів

40

 

    Хімії

09

 

Пандуси та поручні

41

1

        у них обладнано робочих місць

10

 

Ліфти (підйомники)

42

 

    Біології

11

1

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб

 

 

        у них обладнано робочих місць  

12

 

з інвалідністю

43

 

    Географії

13

1

 Кількість таких кімнат, од.

44

 

    Української мови і літератури

14

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

2

    Інших мов і літератур національних меншин

15

 

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

 

    Іноземної мови

16

1

дітей з інвалідністю

46

1

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

 

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні

 

 

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

18

1

та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

1

 

 

у

встановлено комп’ютерних класів

19

1

з них:

 

 

них:

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

9

потребують капітального ремонту

48

 

Кількість майстерень, од.

21

1

перебувають в аварійному стані

49

 

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні) 

 

 

 

 

Кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

 

 

Фізкультурна зала 

22

1

50

 

Басейн

23

 

у тому числі:

 

 

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

3

учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

 

Підсобне господарство

25

 

з

шкільним автобусом

52

 

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

 

них:

учнів з особливими освітніми потребами

53

 

2 – пічне)

26

1

учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

 

Кількість філій опорних закладів, які мають:

 

 

учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

 

  центральне опалення або власну котельню

27

 

Бібліотечний  фонд

 

 

  пічне опалення

28

 

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

9000

Водогін

29

1

у тому числі підручників, усього                

57

3036

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

 

з них для: 

 

 

З рядка 29 – з гарячою водою

31

 

1-4 класів

58

871

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з

 

 

5-9 класів                         

59

1501

гарячою водою

32

 

10-11(12)   класів

60

664

 

Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

    1

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

10

Кількість фотоапаратів, од.

32

1

з них:

придбано за кошти бюджету

02

 

   з них цифрових

33

1

не працюють

03

 

Кількість відеокамер, од.

34

 

термін придбання становить понад 5 років

04

2

   з них цифрових

35

 

використовуються в управлінсько-господар-

 

 

Кількість верстатів з числовим програмним

 

 

ській діяльності

05

1

управлінням, усього, од.

36

 

підключено до Інтернету

06

9

З

лазерних

37

 

підключено до Wi-Fi

07

1

них:

гравіювальних

38

 

з операційною системою:

 

 

 

лазерно-гравіювальних

39

 

родина Microsoft Windows

08

10

 

фрезерних

40

 

UNIX/Limux-подібні ОС

09

 

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

1466

родина Mac OS X

10

 

Наявність (1 – так, 0 – ні):

 

 

хмарні операційні системи

11

 

окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в

 

 

 

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

4

освітньому процесі

42

 

Крім

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

 

окремого  Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і

 

 

того,

   з них:

 

 

персоналу

43

 

кіль-

Android

14

 

єдиного  Wi-Fi

44

1

кість,

Windows

15

 

Технологія, за якою

xDSL

45

 

од.

iOS

16

 

надається ШСД

FTTx

46

1

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

 

(наявність:

DOCSIS

47

 

 

проектор та інтерактивна дошка

18

 

1 - так, 0 - ні)

інші

48

 

 

З

них:

проектор з інтерактивним модулем

19

 

Технологія, за якою

2G

49

 

інтерактивний дисплей

20

 

надається бездротовий

3G

50

 

Кількість класів із засобами візуалізації (без

 

 

доступ до Інтернету (наяв-

CDMA

52

 

інтерактиву)

21

6

ність:1 - так, 0 - ні)

інші

53

 

 

З них:

з проектором

22

5

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет

 

 

 

 

 

 

з телевізором

23

1

(наявність: 1 – так, 0 – ні)

 

 

інші

24

 

        до 10 Мбіт/с

54

 

Кількість серверів

25

 

       від  10 до 30 Мбіт/с

55

 

Кількість принтерів, усього, од.

26

2

       від 30 до 100 Мбіт/с

56

1

    у тому числі 3D

27

 

       100 і більше Мбіт/с

57

 

      з них закритого типу

28

 

 

 Бездротовий доступ до Інтернет

 

 

тип

пластику

для друку

(наявність:

1 – так

0 – ні)

ABS

29

 

   (наявність: 1 – так, 0 – ні)

 

 

PLA

30

 

       до 10 Мбіт/с

58

 

гума

31

 

       від  10 до 30 Мбіт/с

59

 

 

 

 

       від 30 до 100 Мбіт/с

60

1

 

 

 

 

       100 і більше Мбіт/с

   61

 

                       

 

 Відомості про використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання

 

 

 

 

Назва показника

ряд-

Усьо-

Назва показника

ряд-

Усьо-

 

ка

го

 

ка

го

А

Б

1

А

Б

1

Чи є в закладі (наявність: 1 - так, 0 - ні) 

 

 

Моделі площинні друковані

17

 

Засоби загального призначення

 

 

Альбоми для рельєфного малювання

18

 

Кількість комп’ютерних програм навчального

 

10

Вимірювальні прилади та пристосування ( з

рельєфними позначками, шкалою,

зі звуковою сигналізацією)

 

 

19

 

призначення, од.

01

 

 

Моделі площинні, об’ємні, муляжі для оволодіння 

 

 

 

механізмом письма

02

 

Збільшувачі текстів

20

 

Розвиваючі ігри для м’язового тренування рук

03

 

 

Медичне обладнання

 

 

Моделі площинні друковані для розвитку слухового

 

 

 

 

відчуття, оволодіння механізмом письма

04

 

Ваги медичні для визначення маси тіла

21

 

Моделі звукові та інтерактивні

05

 

Медична лампа

22

 

Обладнання для дітей з тяжкими порушеннями

мовлення

 

 

Фізіотерапевтична кушетка

23

1

Дзеркало логопедичне для дітей з порушенням

вимови

06

 

Стілець фізіотерапевтичний

24

 

Мовленнєвий тренажер «Полiфонатор» або

еквівалент

 

07

 

Медичний інструментарій для невідкладної

допомоги

 

25

 

Комплекти інструментів для постановки звуків

08

 

 

 

 

Обладнання для дітей з порушеннями

 

 

Тонометр механічний для вимірювання

артеріального тиску

 

 

опорно-рухового апарату

 

 

26

1

Стіл для дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату

 

09

 

Стетоскоп для обстеження шумів внутрішніх

органів

 

27

 

Масажний стіл для оздоровчих процедур

10

 

Апарат ультрависокочастотний (УВЧ)

28

 

Обладнання для дітей з порушеннями слуху

 

 

Іонізатор-ароматизатор для очищення

повітря

 

29

 

Корекційні засоби навчання

11

 

 

      Обладнання колективного користування

12

 

Обладнання для кабінету психологічної

 

 

Обладнання для дітей з порушеннями зору

 

 

реабілітації

 

 

Обладнання колективного та індивідуального

призначення

 

13

 

Обладнання сенсорної кімнати

30

 

      Обладнання індивідуального користування

14

 

Обладнання для кабінету лікувальної

 

 

      Орієнтаційні та побутові прилади

15

 

фізкультури, спортивного та ігрового

 

 

Медичне обладнання

16

 

призначення

 

 

Корекційні засоби навчання для дітей із сенсор-

ними порушеннями (зі зниженим зором та сліпих)

 

 

Лікувально-оздоровче обладнання

31

 

 

 

Дидактичні та розвиваючі ігри

32