с. Кагарлик. Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів


запам'ятати

 

Навчальний процес

Пояснювальна записка до робочого навчального плану 

Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 на 2019/2020 навчальний рік

  Тип закладу - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Кількість класів - 11.

Орієнтовна кількість учнів - 172.

Статутом закладу визначено українську мову навчання.

     Робочий навчальний план розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національної доктрини розвитку освіти, чинних Державних стандартів початкової, базової та повної загальної освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від ____________ року № ______ «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру навчального року», листа Міністерства освіти і науки України від __________ року № _______«Про структуру 2019/2020 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

     Робочі навчальні плани на 2019/2020 навчальний рік складаються:

для 1-2 класів– за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти від 21.03.2018 року №268; 

для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня від 20.04.2018 року №407;

для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня від 20.04.2018 року №405;

для 10-11 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня від 20.04.2018 року №408.

   Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

    Варіативна складова Типових планів використовується на:

- підсилення предметів інваріантної складової (додаткові заняття). У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

- запровадження факультативних  курсів, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування ( креслення тощо).

 

 

Інформація про реалізацію варіативної складової навчальних планів

  

    При розподілі варіативної складової враховуються індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.  

 

     Для реалізації варіативної складової навчальних планів та запитів учнів виділити години на профільні предмети:   

               10 клас:

"Хімія" - 4 години (140 академічних годин)   

              11 клас:

"Історія України" - 3 години (105 академічних годин) 

"Всесвітня історія" - 3 години (105 академічних годин) 

 

 

    Для реалізації варіативної складової навчальних планів та запитів учнів виділити години на факультативні курси:

                8 клас:

"Хімія для допитливих " - 1 година (35 академічних годин)

Мета: формування в учнів уявлення про елементарні прийоми  хімічних досліджень, забезпечення вироблення навичок безпечного поводження з речовинами у хімічній лабораторії та повсякденному житті.

               10 клас:

"Хімія і довкілля" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів з хімії, практичне застосування знань  для  розв’язування задач.

"Визначні постаті України" (історія) - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: ознайомити учнів із життям та діяльністю видатних особистостей України кінця 16-18 століття; показати їх вплив на перебіг історичного процесу.

               11 клас:

"Визначні постаті України" (історія) - 05 години (17 академічних годин)

Мета: ознайомити учнів із життям та діяльністю видатних особистостей України кінця 16-18 століття; показати їх вплив на перебіг історичного процесу.

 

 

       Для реалізації варіативної складової навчальних планів та запитів учнів виділити години на курси за вибором:    

                 9 клас:

"Креслення" - 1 година (35 академічних годин)

  Мета: поглиблене вивчення програми трудового навчання, креслення.   

 

      Для реалізації варіативної складової навчальних планів та додатково за заявами батьків учнів і класних керівників виділити додаткові години на окремі базові предмети:

             1-2 класи:

"Українська мова" - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

"Українське читання" - 0,5 години (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

            3-4 класи:

"Математика" - 1 година (35 академічних годин)

"Українська мова" - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

"Українське читання" - 0,5 години (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

           5 клас:

"Математика" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

"Історія України" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

"Українська мова" - 0,5 години (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

           6 клас:

"Математика" - 0,5 година (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Англійська мова" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

"Історія України" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

"Біологія" - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Українська мова" - 0,5 години (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

            7 клас:

"Історія України" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

" Українська мова " - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Хімія" - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Англійська мова" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

           8 клас:

" Історія України " - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Біологія" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

           9 клас:

"Географія" - 0,5 години (18 академічних годин, ІІ семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

           10 клас:

"Географія" - 0,5 години (17 академічних годин, І семестр)

Мета: поглиблення знань учнів

"Основи здоров'я" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: оволодіння основами здорового способу життя

"Російська мова" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

           11 клас:

"Математика" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

"Основи здоров'я" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: оволодіння основами здорового способу життя

"Російська мова" - 1 година (35 академічних годин)

Мета: поглиблення знань учнів

 

                    

 

Моніторинг успішності  учнів 5 -11 класів за 2019/2020 н.р.

 

   Проаналізувавши успішність учнів 5-10 класів за 2019/2020 н.р., зроблено такий висновок. Всього по школі 172 учня.

 

Результати успішності учнів 5-11 класів з предметів (середній бал):

 

Предмет

П.І.Б. вчителя

5

клас

6

клас

7

клас

8

клас

9

клас

10 клас

11 клас

20

учнів

18

учнів

20

учнів

14

 учнів

8

учнів

13

учнів

15 учнів

Укр. мова

Кушнір Л.Я.

7,5

7,4

7,0

7,7

6,5

6,2

6,2

Укр. літ-ра

Кушнір Л.Я.

8,2

8,0

7,7

6,9

7,5

8,4

8,4

Зарубіжна літ-ра

Селіхова В.А.

8,9

8,0

6,8

-

7,0

-

-

Рос. мова

Селіхова В.А.

8,3

7,5

7,0

-

-

-

-

Зарубіжна літ-ра

Попівняк Л.Д.

-

-

-

9,0

-

9,0

9,0

Рос. мова

Попівняк Л.Д.

-

-

-

7,0

5,4

8,0

8,0

Англ. мова

Чувашова Л.П.

8,0

6,8

7,2

7,5

6,8

8,2

8,1

Математика

Маринчук Л.І.

7,4

7,2

-

-

-

6,1

6,3

Алгебра

Маринчук Л.І.

-

-

6,0

6,1

5,6

-

-

Геометрія

Маринчук Л.І.

-

-

6,1

6,4

5,4

-

-

Географія

Шендерук О.В.

-

 

 

 

 

 

 

Історія України

Жебко С.М.

8,1

7,4

6,8

7,6

6,4

8,2

8,2

Всесвітня історія

Жебко С.М.

-

-

6,6

8,1

6,5

8,5

8,3

Правознавство

Жебко С.М.

-

-

-

-

6,0

-

-

Громадян. освіта

Жебко С.М.

-

-

-

-

-

8,7

-

Біологія

Рижкіна С.І.

-

8,8

8,0

8,1

7,8

10,0

8,2

Основи здоров’я

Рижкіна С.І.

9,9

10,0

10,4

9,2

8,8

9,6

9,3

Фізика

Мороз Л.П.

-

-

6,2

7,0

8,1

8,3

7,6

Астрономія

Мороз Л.П.

-

-

-

-

-

-

9,6

Природознавство

Шендерук О.В.

 

-

-

-

-

-

 

Інформатика

Рогожкіна Н.О.

7,9

9,2

-

-

 

-

-

Інформатика

 Жебко С.М.

-

-

7,1

8,4

-

-

-

Інформатика

Маринчук Л.І.

-

-

-

-

-

7,5

9,3

Трудове навчання

Мороз Л.П.

10,3

10,4

8,8

10,4

10,6

-

10,7

Фізкультура

Біжан С.Д.

-

-

-

-

10,0

10,4

10,7

Фізкультура

Середа В.С.

8,8

9,4

8,3

9,5

-

-

-

Обр. мистецтво

Селіхова В.А.

9,8

9,0

10,0

-

-

-

-

Мистецтво

Селіхова В.А.

-

-

-

8,0

7,0

7,7

-

Хімія

Біжан С.Д.

-

-

7,2

7,1

7,1

9,0

8,9

Музика

Марків М.Д.

 

 

 

 

-

-

 

Захист Вітчизни

Марків М.Д.

-

-

-

-

-